Mình đọc gì trong năm 2019.

Thứ Năm, 19/12/2019. Hello hello hello, Đang ngồi đếm những ngày cuối cùng của tháng 12, của năm 2019, của…